De Flop – Regels over de Flop

Als eenmaal de eerste inzetronde is voltooid (preflop), plaatst de dealer 3 kaarten met hun voorkant naar boven midden op de tafel. Deze drie kaarten staan bekend als ‘de flop’ (zie de afbeeldingen).

De flop bestaat uit drie van de vijf kaarten die uiteindelijk open op tafel komen te liggen. Deze vijf open en gedeelde kaarten worden ook wel de board of community cards genoemd en kunnen door elke speler in combinatie met zijn of haar kaarten (de twee hole cards) worden gebruikt om de best mogelijke pokerhand (combinatie) te maken.

Nadat de flop kaarten op de tafel zijn geplaatst begint de tweede inzetronde (betting round). In deze inzetronde is de eerste speler (met kaarten) links van de deler als eerste aan de beurt. Omdat er in deze fase van het spel geen blinden geplaatst moeten worden, heeft de speler die als eerste moet reageren de kans om te checken of betten. Als een speler checked, verhoogt hij de inzet niet, maar geeft de beurt door aan de volgende speler. Als iedereen op de flop checked kan er ‘gratis’ een vierde kaart (de turn) worden gedeeld.

In no limit Texas Hold'em is een minimale bet gelijk aan die van de grote blind tijdens de preflop fase, maar kan je ook meer inzetten. In limit poker kun je alleen verhogen met een bedrag gelijk aan de grote blind.

Als alle spelers hebben gecheckt of een speler heeft verhoogd en iedereen fold of called, is de Flop fase voorbij en kan men verder gaan met de turn.

Meer over de volgende inzetronde: de turn.