Super System 1 ve 2 – Poker Kitap Özetleri

Buy Doyle Brunson’s Super System

Doyle Brunson en iyi poker oyuncularından biri ve aynı zamanda Super System and Super System 2. isimli kitapların yazarıdır.

poker dünya serisini birkaç defa kazandıktan sonra poker dünya serilerin bileziği de onun tarafından elde edilmiştir. Öylece Doyle Brunson’on efsanevi bir poker oyuncusu olduğundan hiç şüphe yoktur. 

İlk kitabı pokerciler arasında ‘İncil’ olarak sayılır. Yayınlandığında poker statejileri ile ilgili başka kitapların sayısı çok az. Dolayısıyla poker hakkında yazılmış kitaplar arasında Super System en iyi ve an etkili oldu.

Super System değişik poker türleri hakkında yazılmış oldu ve değişik bölümlerden oluşur. Her bölüm poker alanındaki en iyi oyuncular tarafından yazılmıştır. Bazı yorumculara göre bu kitap sadece texas holdem stratejisi hakkında yazmalıydı. Kitapta bulunan çeşitli bölümler çeşitli yazarlar tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla kalite olarak bölümler arasında fark bulunmaktadır.  

limitsiz holdem hakkındaki bölüm Doyle Brunson tarafından yazıldığı için çok popüler oldu. 1970’lerde yayınlandığı halde bugünlerde hala en iyi bölüm olarak sayılır.  

Super System 2’de bulunan limitsiz holdem hakkında yazılmış olan bölüm hiç güncelleştirilememiş. İkinci basın orijinal kitapta bulunan sözlerini tekrarlayarak kullanıcıları aslında yanıltır.

Öbür taraftan yararlı bir avantaj olarak sayılabilir ki, pot limit omaha stratejisini kullanarak başarılı bir şekilde uygulanabildi. Omaha poker çok meşhur olup bugünlerde 2. sırada (Texas Holdem’den sonra) yer alır. Fakat popüler olduğu halde omaha poker stratejisiyle ile ilgili kitaplar zorlukla bulunmaktadır. 

Her şey hesaba katıldığında Doyle Brunson tarafından yazılmış Super System her ciddi poker oyuncusu için zorunlu bir poker kitabı. Fiyat açısından ucuz sayılır, toplam 666 sayfalı kitap poker tarihi ve çeşitli poker türlerinin temel kurallar ve stratejilerini anlatır.