Caro’s Book of Poker Tells – Knihy o pokeru

Buy Caro’s Book of Poker Tells

Pokud jste již vyhledávali knihy o pokeru na internetu, určitě jste narazili na Caro’s Book of Poker Tells, protože tato kniha o pokeru je jedna z nejčtenějších. Dokonce se objevila v úvodní scéně filmu Hráči (stejně jako ‚bible pokeruSuper System, kterou napsal Doyle Brunson).

Mike Caro napsal celkem 13 knih o pokeru a proslavil se jako ‚šílený pokerový génius‚. Mnoho lidí navštěvuje jeho semináře a ještě více jich čte jeho knihy.

The Book of Poker Tells začíná uvedením do problematiky čtení protihráčů a pokračuje vysvětlením velice známého konceptu MCU Poker Charts. Pak následují celkem čtyři sekce s různými druhy chování, ze kterých lze vypozorovat, co má soupeř za karty.

Názvy čtyř sekcí vypovídají o jejich obsahu: ‚Chování nepozorných‚, ‚Chování herců‚, ‚Obecné poznatky‚ a ‚Zvuky‚. Každý poznatek je doplněn fotografií a textem s vysvětlením, v čem přesně dané chování spočívá resp. na co si dát u pokerových stolů pozor (a naopak čemu nemusíte věnovat pozornost).

V textu naleznete i další informace o kategorizaci chování soupeřů včetně vysvětlení motivací, které za tím kterým chováním stojí. Rovněž je zahrnut odhad, jak významnou informaci díky poznatkům o chování soupeře získáváte a jejich hodnota je dokonce přepočítaná na vydělané dolary za hodinu. Popravdě řečeno, redakce nevěří tomu, že by daná čísla byla přesná, rozhodně ne u těch případů, kdy je věrohodnost 97%.

Kniha je zakončena shrnutím všech poznatků a testem k ověření vašich znalostí. Test je vhodným doplňkem, který vás donutí se nad knihou zamyslet a zvýší tak užitek z její četby.

Pokud vás možnost čtení protihráčů zaujala, chtěli by jste si v této oblasti rozšířit znalosti a zároveň alespoň občas hrajete poker živě, nelze než doporučit právě tuto knihu. Skutečnost je taková, že od jejího napsání nevyšla na dané téma žádná jiná, která by se byť jen přiblížila svojí kvalitou dílu Caro’s Poker Book of Tells.