Ne blefirajte samo zbog razloga čistog blefiranja.