Flop – Pravila u flopu

Jednom kada završi prva runda oklada iliti (preflop), djelitelj polaže tri karte na sredinu stola s licem prema gore. Ove tri karte se često nazivaju flop (kao što se može vidjeti na slici iznad.)

Ove karte su prve tri od pet karata koje se nazivaju zajedničke karte (eng. community cards ili the board), koje svako može koristiti u kombinaciji sa svoje dvije karte (eng. hole cards) te tako ostvariti najbolju kombinaciju od pet karata u poker ruci.

Nakon što se flop karte stave u sredinu, započinje druga runda oklada. U ovoj rundi, prvi igrač poslije djelitelja koji još uvijek ima karte (nije prethodno odustao) prvi je na potezu. U ovoj rundi nema oklada naslijepo, stoga prvi igrač na potezu (najčešće igrač malog blinda) može napraviti check ili bet.

U verziji Texas Hold'em bez ograničenja, bet mora iznositi jednako ili više od početnog zadanog velikog blinda. U ograničenom (limitiranom) hold’emu, oklada mora točno jednaka iznosu velikog blinda.

Ukoliko svi naprave check, ili jedan igrač napravi bet i svi ostali igrači potvrde bet ili fold, tada je ova runda oklada završila i prelazi se na sljedeću rundu koja se naziva turn.

Nastavite s čitanjem pravila o sljedećoj rundi oklada koja se naziva turn.