Nemojte odigrati call na kraju ruke samo da bi sprječili nekoga u pokušaju blefiranja.