Pokrové termíny – Pokrový slovník

A

Aces Full
Full house s esami a ľubovoľným iným párom.
Ace-High
Päť kartová kombinácia bez postupky, farby alebo dvojice a najvyššia karta je eso.
Aces Up
Kombinácia s dvoma pármi, z ktorých jeden sú esá.
Akcia
Check/Bet/Raise – Zostať v hre/Vsadiť/Zvýšiť stávky. Hra, v ktorej hráči hrajú veľa jednotlivých hier sa považuje za “akčnú”.
Aktívny hráč
Každý hráč, ktorý je ešte v hre.
Add-on
Dokúpenie viacerých chipov (voliteľné) na konci re-buy periódy na turnaji.
All-in
Hráč vsadí všetky svoje chipy. V online pokri sa môže stať, že získate status “All-in” v prípade výpadku spojenia (nezávisle od toho, koľko chipov vám zostáva).
American Airlines
Dve esá
Ante
Peniaze vložené do banku pred tým, ako sa začne hra.

B

Bad Beat
Ak váš súper vyhrá hru vďaka šťastnej náhode.
Belly Buster
Postupka s chýbajúcou kartou v strede, napríklad karty 7-9-10-J.
Bet
Vsadenie chipov do banku.
Bet the Pot
Keď hráč vsadí množstvo chipov rovné aktuálnej hodnote banku.
Bicycle
Postupka A-2-3-4-5.
Big Blind
Vopred určené množstvo chipov, ktoré musí hráč na druhej pozícii v smere hodinových ručičiek od dealera vložiť do banku pred začiatkom hry. (Hráči, ktorí sa pripájajú do rozohranej hry musia vsadiť big blind, ale môžu to spraviť z ľubovoľnej pozície)
Big Slick
Kombinácia obsahujúca A-K.
Blind
Stávka (stávky), ktorá musí byť pred rozdaním kariet vložiť prvý a druhý hráč naľavo od dealera. („Blind“ je aj ktorákoľvek iná stávka urobená predtým, ako sa hráč pozrie na svoje karty)
Blind Raise
Hráč zvýši stávky bez toho, aby sa pozrel na svoje karty.
Bluff
Oklamanie súperov zvýšením stávok, aby si mysleli, že máte lepšie karty na ruke, ako tam naozaj máte.
Boardcards
Karty, ktoré sú položené lícom nahor tak, aby ich videli všetci hráči. Pri normálnych hrách s flopom je to dohromady päť kariet uprostred stola, v sedem kartovom Stud Pokri sú to štyri karty pre každého hráča.
Bottom Pair
Hráč použije najnižšiu kartu z flopu na vytvorenie dvojice zo svojich kariet.
Broadway
Postupka A-K-Q-J-10.
Bring-In
Povinná stávka v prvom kole hry sedem kartového Stud pokru (alebo Stud 8 or Better), ktorú musí do banku vložiť hráč s najnižšou odhalenou kartou. V Razz (Lowball) pokri ju vkladá hráč s najvyššou kartou.
Bring It In
Začiatok stávok v prvom kole.
Broomcornʼs Uncle
Hráč, ktorý príde o všetky svoje chipy počas ante.
Bullets
Dve esá.
Bump
Zvýšenie stávok.
Button
Tiež známy ako dealer button. Jedná sa o malý disk, ktorý sa presúva v smere hodinových ručičiek medzi hráčmi po každej hre, aby tak označoval teoretického dealera v hre.
Buy-In
Minimálne množstvo peňazí, ktoré potrebuje hráč, ktorý sa chce pripojiť do konkrétnej pokrovej hry.

C

Call
Dorovnanie stávok.
Call Cold
Dorovnanie stávky a zvýšenej stávky (alebo viacerých zvýšených stávok).
Cap
Posledná z maximálneho povoleného množstva zvýšenia stávok za hru.
Cardroom
Miestnosť v kasíne, kde sa hrá poker.
Case Chips
Posledné hráčove chipy.
Cash Out
Opustiť hru a vymeniť si chipy za peniaze.
Check
Keď hráč počas svojho ťahu nechce vsádzať a nemusí ani dorovnávať stávky, vtedy zostane v hre (zahrá “check”).
Check-Raise
Keď hráč počas kola stávok najprv zahrá len check, ale následne sa rozhodne zvýšiť stávky.
Chop
Vrátenie blindov hráčom, ktorí ich vložili a presunutie sa k ďalšej hre, pretože žiaden hráč nedorovnal stávky. Tiež nazývané ako delenie banku.
Collusion
Keď dvaja alebo viacerí hráči spolupracujú za účelom podvádzania v pokri.
Community Cards
Karty viditeľné pre všetkých hráčov.
Cowboys
Dvaja králi.

D

Dead Manʼs Hand
Dva páry, esá a osmičky (Wild Bill Hickock bol zastrelený od chrbta, keď hral s týmito kartami).
Door Card
Prvá odhalená („up“) karta v Stud pokrových hrách.
Down Card
Hole karty, karty rozdané lícom dole.
Doyle Brunson
Kombinácia v Holdem pokri 10-2 (Brunson vyhral dva roky po sebe majstrovstvá sveta s touto kombináciou v poslednej hre).
Draw Lowball
Pokrový variant, pri ktorom dostane hráč päť kariet, má možnosť si jednu alebo viac kariet vymeniť a vyhráva najnižšia kombinácia.
Draw Poker
Pokrový variant, pri ktorom dostane hráč päť kariet, má možnosť si jednu alebo viac kariet vymeniť.
Drop
Zložiť karty (fold).
Ducks
Dve dvojky.
Deuces
Dve dvojky.

E

Early Position
Skorá pozícia – pozícia v kole stávok, kedy sa hráč dostane na ťah pred väčšinou ostatných hráčov pri stole (Za skorú pozíciu sa považujú dve miesta naľavo od blindov).

F

Fifth Street
Tiež známe ako karta “river”. V flopových hrách to predstavuje poslednú spoločnú kartu na stole a posledné kolo stávok. V Stud hrách je to piata karta rozdaná každému hráčovi a predstavuje tretie kolo stávok.
Five-card Draw
Pokrový variant, v ktorom dostane každý hráč päť kariet a má jedenkrát možnosť vymeniť si karty. Najvyššia kombinácia vyhráva.
Five-card Stud
Pokrový variant, v ktorom dostane každý hráč päť kariet, jednu lícom dole a štyri lícom hore. Kolo stávok nasleduje po druhej, tretej, štvrtej a piatej karte.
Flat Call
Dorovnanie stávok bez navýšenia.
Flop
V Holdʼem a Omaha pokri sa takto označujú prvé tri spoločné karty, ktoré sú rozdané do stredu stola lícom hore. „Flop“ tiež značí druhé kolo stávok.
Flop Games
Pokrové varianty (Hold ʻem a Omaha), v ktorých sa hrá so spoločnými kartami v strede stola.
Floorman
Zamestnanec herne, ktorý dohliada na pravidlá a má zodpovednosť za rozhodovanie.
Flush
Farba – kombinácia piatich kariet rovnakej farby.
Flush Draw
Hráč má už štyri karty na zloženie kombinácie farba a dúfa, že príde piata.
Fold
Zloženie kariet.
Forced Bet
Povinná stávka, ktorá začína akciu v prvom kole pokrovej hry.
Four of a Kind
Poker – štyri karty rovnakej hodnoty.
Fourth Street
V flopových hrách sa týmto pojmom označuje štvrtá spoločná karta (tiež známa ako „turn“) a zároveň tretie kolo stávok.
V Stud pokrových hrách je to štvrtá karta, ktorú dostane každý hráč a reprezentuje druhé kolo stávok.
Full House
Pokrová kombinácia zložená z troch a dvoch kariet rovnakej hodnoty, napríklad A-A-A-2-2.

G

Gut Shot
Karta, ktorá doplní stred postupky. Viď. Belly Buster.

H

Hand
Karetná kombinácia. Najlepších päť hráčových kariet.
High-Card
Na rozhodnutie o tom, kto bude dealer ako prvý, sa na flopových turnajoch rozdá každému jedna karta a hráč s najvyššou kartou sa stáva teoretický dealer. (na základe hodnoty karty a jej farby, v poradí piky, srdcia, kára a kríže).
High-Low
Split pot hry.
Hold ʻem
Tiež známy ako Texas Hold ʻem. Pokrový variant, v ktorom hráč dostane dve karty lícom dole a na stôl sa vyloží päť spoločných kariet. Pozrite si kompletné pravidlá Hold ʻem pokru v našej sekcii herných pravidiel.
Hole Cards
Karty, ktoré dostane každý hráč lícom dole.
House
Kasíno alebo herňa, ktorá usporadúva pokrovú hru.

I

Inside Straight
Štyri karty, ktoré potrebujú jednu kartu medzi najvyššou a najnižšou k tomu, aby tvorili postupku. Hráč, ktorý túto kartu má, získava  Inside Straight – Vnútornú postupku.

J

Jackpot Poker
Pokrový variant, v ktorom kasíno alebo herňa ponúka jackpot hráčovi, ktorý prehrá s naozaj dobrou karetnou kombináciou (väčšinou Aces Full alebo lepšie).
Jacks-or-Better
Pokrový variant, v ktorom hráč potrebuje aspoň J-J na to, aby mohol začať vsádzať stávky.

K

Kansas City Lowball
Forma lowball pokru, v ktorej vyhráva najhoršia kombinácia (2, 3, 4, 5, 7 v rozličných farbách je teda najlepšia kombinácia) Tiež známy ako Deuce to Seven.
Keep Them Honest
„Udržať ich v poctivosti“. Dorovnanie stávok na konci hry, ktoré ma odhaliť prípadné bluffovanie.
Key Card
Kľúčová karta – karta, vďaka ktorej poskladá hráč dobrú kombináciu.
Key Hand
Kľúčová hra – počas série hier alebo turnaja sa takto označuje hra, ktorá znamená zlomový bod pre hráča, či už k lepšiemu, alebo horšiemu.
Kicker
Najvyššia karta medzi hráčovými kartami, ktorá nezapadá do kombinácie.
Kick It
Raise/zvýšenie stávok.
Kill Pot
Spôsob stimulácie akcie počas hry. Povinná stávka pre niekoho, kto práve vyhral bank(y).
Knock
Zaklopanie na stôl znamenajúce Check, t.j. hráč zostáva v hre.
Kojak
Kombinácia obsahujúca K-J.

L

Ladies
Dve kráľovné, Q-Q.
Late Position
Neskorá pozícia v kole stávok, keď hráč príde na ťah po tom, ako odohrala väčšina ostatných hráčov (väčšinou sa za neskorú pozíciu považujú dve miesta od vpravo od dealera).
Lay Down Your Hand
Zložiť karty.
Lead
Prvý hráč, ktorý vloží do banku stávku.
Limit Poker
Pokrová hra s obmedzenou maximálnou a minimálnou hodnotou zvýšenia stávok a ich počtom.
Limper
Prvý hráč, ktorý dorovná. (z ang. limp – nemastný, neslaný, ale aj krívať)
Limp In
Vstúpiť do banku dorovnaním stávok a nie zvýšením. (Väčšinou sa to týka prvého hráča na ťahu, ktorý len dorovná veľký blind)
Live Blind
Hráč vloží do banku stávku a má právo zvýšiť stávky aj keď žiaden iný hráč nezvyšoval stávky. Tiež nazývaný „option“.
Live Card(s)
Vo variantoch Stud pokru sa takto označujú karty, ktoré neboli ešte odhalené a stále sa môžu vyskytovať v hre.
Live Hand
Kombinácia, ktorá môže vyhrať obsah banku.
Live One
Hráč, ktorý hrá veľa hier.
Look
Dorovnanie stávok pred showdownom.
Loose
Hráč, ktorý hrá veľa hier.
Lowball
Forma pokru, pri ktorej vyhráva najnižšia kombinácia.

M

Main Pot
Centrálny bank. Všetky stávky vložené do postranných bankov slúžia na súperenie zostávajúcich hráčov. Toto sa stáva, keď niektorý z hráčov zahrá all-in.
Make
Pomiešať balíček kariet.
Maniac
Veľmi agresívny hráč, ktorý hrá veľmi veľa hier.
Middle Pair
V flopových hrách to znamená, že hráč má pár zložený z jednej svojej karty a zo strednej karty na flope.
Middle Position
Miesto medzi skorou a neskorou pozíciou pri stole (piate, šieste a siedme miesto naľavo od dealera).
Muck
Zahodiť svoje karty. Tiež sa takto označuje balíček odhodených kariet.
Minimum Buy-In
Najmenší obnos, s ktorým môžete začať hru.
Monster
Veľmi dobrá kombinácia. Na turnajoch sa tak označuje hráč, ktorý začne zhromažďovať chipy z malého počiatočného množstva.

N

No Limit
Hra, v ktorej môžu hráči vsadiť koľko chcú (za predpokladu, že toľko majú na stole pred sebou) v ktoromkoľvek kole stávok.
Nuts
Najlepšia možná kombinácia v ktorejkoľvek fáze hry. Kombinácia, ktorá je neporaziteľná.

O

Odds
Pravdepodobnosť dosiahnutia kombinácie.
Offsuit
Karty mimo farbu.
Omaha
Pokrový variant, v ktorom dostane každý hráč štyri karty a do stredu stola je položených päť spoločných kariet. Kombinácie sa robia z dvoj kariet z hráčovej ruky a z troch zo spoločných kariet.
Open
Vložiť do banku prvú stávku.
Open-ended Straight
Štyri po sebe nasledujúce karty, ku ktorým chýba jedna karta na ktoromkoľvek konci tejto nekompletnej postupky na to, aby z nej vznikla postupka.
Open Card
Karta rozdaná lícom hore.
Open Pair
Pár rozdaný lícom hore.
Option
Live Blind vložený do banku predtým, ako sú rozdané karty. Ak nezvýši stávky, hráč, ktorý zahral „option“ ich smie zvýšiť.
Out Button
Disk, ktorý označuje hráča, ktorý sa chce zdržať z jednej alebo viacerých hier, ale chce zostať v hre.

P

Paints
Obrázkové karty (J, Q, K).
Pair
Dve karty rovnakej hodnoty.
Pass
Zložiť karty.
Pay Off
Dorovnanie stávok počas posledného kola stávok.
Picture Cards
Obrázkové karty (J, Q, K).
Play Back
Zvýšenie alebo opätovné zvýšenie stávky iného hráča.
Playing the Board
V flopových hrách sa takto označuje situácia, kedy hráčova najlepšia kombinácia sú spoločné karty.
Pocket
Karty rozdané hráčovi lícom dole (Down cards, Hole cards).
Pocket Rockets
Dve esá na ruke.
Position
Miesto pri stole vo vzťahu k pozícii dealera, podľa ktorého sa určuje poradie v hre.
Post
Vloženie stávky do banku.
Pot
Bank – peniaze alebo chipy v strede stola, ktoré sa hráči snažia získať.
Pot Limit
Typ hry, v ktorej sa maximálna stávka rovná veľkosti banku.
Prop
Človek najatý herňou, aby pracoval ako volavka.
Push
Keď dealer pristrčí chipy víťaznému hráčovi na konci hry. Tiež sa tak nazýva rotácia dealerov medzi stolmi.
Put Down
Zložiť karty.

Q

Quads
Poker.
Qualifier
V High-Low hrách je to požiadavka, ktorú musí Low kombinácia splniť, aby jej držiteľ vyhral bank.

R

Rack
Tácka, ktorá drží sto pokrových chipov v stĺpčekoch po dvadsať.
Rail
Okraj pokrového stola alebo bariéra mimo pokrovej zóny.
Railbird
Človek, ktorý sa potuluje okolo pokrovej herne a sleduje hry a/alebo sa chce zapojiť.
Raise
Zvýšenie stávok.
Rake
Chipy odobraté z banku pre herňu ako kompenzácia za to, že usporadúva hru.
Rank
Hodnota karty alebo kombinácie.
Rap
Zaklopanie na stôl značiace, že hráč vo svojom ťahu hrá check (len zostáva v hre, nezvyšuje stávky ani neskladá karty).
Razz
Sedem kartový Stud poker, kde vyhráva najnižšia kombinácia.
Re-buy
Množstvo peňazí, ktoré musí hráč zaplatiť na turnaji, aby dostal ďalšie chipy.
Re-raise
Opätovné zvýšenie stávok.
Ring Game
„Živá“ hra, ktorá nie je ale turnaj.
River
Posledná karta vo všetkých hrách. V Hold’em and Omaha pokri je tiež známa ako Fifth street, v Stud pokri je to 7th street.
Round of Betting
Kolo stávok. Počas neho majú hráči možnosť zvyšovať stávky, dorovnávať stávky a skladať karty. Každé kolo stávok končí po dorovnaní poslednej stávky alebo zvýšenia všetkými hráčmi.
Rounders
Profesionálni hazardéri. Tiež populárny pokrový film, ktorom hrá Matt Damon a Ed Norton.
Royal Flush
Čistá postupka A-K-Q-J-10. Najlepšia kombinácia v pokri.

S

Satellite
Miniturnaj, ktorý slúži ako kvalifikácia na väčší turnaj.
Scoop
Vyhrať bank.
Seating List
Čakacia listina. Hráč na ňu vloží svoje meno, ak už nie sú voľné miesta pri stole, pri ktorom chce hrať.
Second Pair
V flopových hrách sa takto nazýva situácia, kedy hráč spraví pár s druhou najväčšou kartou zo spoločných kariet.
Seven-card Stud
Známa pokrová hra, v ktore dostanú tri karty lícom dole a štyri lícom hore. Z nich zahrajú najlepších päť kariet. Kompletné pravidlá si prečítate v našej sekcii pravidiel. 
Seventh Street
Posledné kolo stávok v sedem kartovom Stud pokri a Stud 8 or Better.
Shills
Volavka, hráč, ktorého si platí herňa, aby pomáhali začínať a udržiavať pokrové hry.
Showdown
Na konci posledného kola stávok ukážu všetci aktívni hráči svoje karty na ruke a rozhodne sa, kto vyhral.
Side Pot
Postranný bank, o ktorí súperia zostávajúci aktívni hráči, keď jeden alebo viac hráčov zahralo predtým all-in.
Sixth Street
V sedem kartovom Stud pokri je toto štvrtá odkrytá karta, ktorú dealer hráčom rozdá (celkovo hráčova šiesta). Zároveň je to aj štvrté kolo stávok.
Solid
Konzervatívny a skúsený hráč.
Small Blind
Množstvo chipov, ktoré musí do hry vložiť hráč po dealerovej ľavej ruke pred rozdaním kariet.
Speed Limit
Dve päťky.
Split
Remíza, bank sa delí medzi viacerých hráčov.
Stack
Stĺpček chipov.
Stay
Keď zostane hráč v hre dorovnaním stávok a nie ich zvýšením.
Steel Wheel
Čistá postupka A-2-3-4-5.
Straddle
Nepovinný blind, obvykle vo veľkosti dvoch veľkých blindov.
Straight
Postupka.
Straight Flush
Čistá postupka.
Structure
Limity blindov/ante, stávok a zvyšovania stávok pre konkrétnu hru.
Stud Games
Forma pokru, v ktorej hráči dostávajú karty lícom dole aj lícom hore.
Stuck
Prehrávajúci hráč.

T

Texas Hold’em
Iné meno pre Hold’em poker, najpopulárnejšiu formu pokru.
Third Street
V sedem kartovom Stud pokri a sedem kartovom Stud 8 or Better sa takto nazýva prvé kolo stávok (pri troch kartách).
Thirty Miles
Tri desiatky.
Three of a Kind
Trojica kariet s rovnakou hodnotou.
Tight
Hráč, ktorý nehrá veľa hier. Konzervatívny hráč. Konzervatívne hry sú hry, v ktorých nie je veľa akcie.
TOC
Tournament of Champions – Turnaj majstrov.
Top Pair
V flopových hrách to znamená, že hráč má pár zložený z jednej svojej karty a zo najvyššej karty na flope.
Treys
Dve trojky.
Trips
Trojica.
Turn
V flopových hrách je to štvrtá spoločná karta a zároveň tretie kolo stávok.
Two Pair
Dva páry.

U

Up Card
Karta rozdaná lícom hore.

W

Walking Sticks
Dve sedmičky.
Wild Card
Karta, ktorá môže byť zahratá namiesto ktorejkoľvek inej karty; žolík.
Worst Hand
Prehrávajúca kombinácia.
WSOP
World Series of Poker.

A

Aces Full

Full house s esami a ľubovoľným iným párom.

Ace-High

Päť kartová kombinácia bez postupky, farby alebo dvojice a najvyššia karta je eso.

Aces Up

Kombinácia s dvoma pármi, z ktorých jeden sú esá.

Akcia

Check/Bet/Raise – Zostať v hre/Vsadiť/Zvýšiť stávky. Hra, v ktorej hráči hrajú veľa jednotlivých hier sa považuje za “akčnú”.

Aktívny hráč

Každý hráč, ktorý je ešte v hre.

Add-on

Dokúpenie viacerých chipov (voliteľné) na konci re-buy periódy na turnaji.

All-in

Hráč vsadí všetky svoje chipy. V online pokri sa môže stať, že získate status “All-in” v prípade výpadku spojenia (nezávisle od toho, koľko chipov vám zostáva).

American Airlines

Dve esá

Ante

Peniaze vložené do banku pred tým, ako sa začne hra.