Poker slovník – Slovník pojmů v pokeru

A

Aces Full
Full house s třemi esy a jedním párem.
Ace-High
Pětikaretní pokerová kombinace obsahující eso, a zároveň neobsahující postupku, barvu nebo pár.
Aces Up
Pokerová kombinace obsahující dva páry, z nichž jedním párem jsou esa.
Action – akce
Znamená Check/Bet/Raise. Hra, kde se hráči účastní hry v mnoha bancích se nazývá “action game”.
Active Player
Jakýkoliv hráč, který je ještě ve hře.
Add-on
Dobrovolné dokoupení si chipů v turnaji bezprostředně po skončení možnosti re-buy.
All-In
Situace kdy hráč vsadí všechny svoje chipy. V online pokeru můžete být označeni jako all-in, pokud vám spadne spojení (i když máte ještě další zbývající chipy).
American Airlines
Dvě esa na ruce
Ante
Povinný vklad do banku každého hráče před tím, než je zahájeno rozdávání karet.

B

Bad Beat
Situace, kdy jste poraženi šťastným rozdáním karet pro soupeře.
Belly Buster
Pokud vám chybí do postupky jedna vnitřní karta.
Bet
Vložení chipů do banku, zvýšení sázek.
Bet the Pot
Situace, kdy hráč vsadí přesně stejný počet chipů, který je již v banku.
Bicycle
Postupka z karet A-2-3-4-5.
Big Blind
Předem určená povinná sázka naslepo uvalená na druhého hráče nalevo od dealera. Do hry se vkládá před rozdáváním karet (hráči, kteří se nově zapojí do hry musí v první hře také vložit velký blind, ale mohou tak učinit z jakékoliv pozice).
Big Slick
Eso a král na ruce.
Blind
Povinné sázky dvou hráčů po dealerově levé ruce, kteří zahajují první kolo sázek. Blindy jsou vkládány před rozdáním karet (proto název blind, protože povinné sázky se vkládají před tím, než se hráči podívají karty).
Blind Raise
Situace, kdy některý hráč zvýší sázky aniž by se podíval na karty.
Bluff
Pokud se pokoušíte ostatní hráče vysokou sázkou přesvědčit, že máte na ruce lepší karty než ve skutečnosti máte.
Boardcards
Karty steré se otáčejí lícem vzhůru a všichni hráči je tak mohou vidět. U flop her se rozdává celkem pět společných karet, u her typu stud má každý hráč čtyři odkryté karty před sebou.
Bottom Pair
Pokud má hráč vytvoří pár kombinací jedné z karet na ruce s nejnižší z karet rozdaných na stole.
Broadway
Nejvyšší postupka (A-K-Q-J-10).
Bring-In
The forced bet made on the first round of betting by the player who is dealt the lowest card showing in Seven Card Stud and Stud 8 or Better. In Razz (Lowball) it is the highest card showing
Bring It In
Zahájení sázek v prvním kole.
Broomcornʼs Uncle
Hráč, kterému dojdou chipy kvůli placení ante.
Bullets
Pár es na ruce.
Bump
Neboli raise.
Button
Nebo také dealer button je malý disk, který se posouvá od hráče k hráči po směru hodinových ručiček po každé hře. Každý hráč se tak teoreticky vystřídá na dealer pozici.
Buy-In
Minimální povinný vklad požadovaný na vstup do příslušné pokerové hry.

C

Call
Dorovnání předchozí sázky.
Call Cold
Dorovnání předchozí sázky a znovunavýšení.
Cap
Maximální stanovený objem sázek pro jednu hru.
Cardroom
Místnosst nebo prostor v kasínu, kde se hraje poker.
Case Chips
Poslední chipy, které má hráč k dispozici.
Cash Out
Znamená odejít od hry a směnit si aktuální hodnotu chipů na hotovost.
Check
Pokud na vás dojde řada v kole sázek a nikdo před vámi ještě nezvýšil, také nemusíte sázet. Můžete dát check a tak zůstat ve hře.
Check-Raise
Pokud některý hráč první checkne, a pak navýší ve stejném kole sázek.
Chop
Vrácení blindů hráčům, kteří je vsadili a zahájení další hry, pokud nedorovná žádný další hráč. Tomu se také říká “split the pot”.
Collusion
Když se dva nebo více hráčů domlouvají a tak podvádí v pokerové hře.
Community Cards
Společné karty na stole, které jsou rozdávány lícem vzhůru a všichni hráči je mohou použít pro sestavení pokerové kombinace.
Cowboys
Dva králové na ruce.

D

Dead Manʼs Hand
Dva páry – esa a osmičky (Wild Bill Hickock byl střelen do zad, když měl tuto kombinaci).
Door Card
První odkrytá karta, kterou mají hráči před sebou ve hrách typu stud.
Down Card
Nebo také hole cards. Jsou to karty rozdávané lícem dolů.
Doyle Brunson
Startovní kombinace ve hře Holdem skládající se z 10-2 (Brunson vyhrál dvakrát za sebou mistrovství světa v pokeru s touhle kombinací).
Draw Lowball
Forma pokeru, kdy každý hráč dostane pět karet do ruky a může si vyměnit jednu nebo více karet. Vyhrává hráč s nejnižší kombinací.
Draw Poker
Forma pokeru, kde má každý hráč pět karet na ruce a může si jednu nebo více z nich vyměnit a tak se pokusit získat lepší kombinaci.
Drop
Fold.
Ducks
Pár dvojek na ruce.
Deuces
Pár dvojek na ruce.

E

Early Position
Neboli brzká pozice. Pozice v kole sázek, kdy musíte reagovat dříve než ostatní hráči u stolu (zpravidla se za brzkou pozici považují dva hráči nelavo od velkého blindu).

F

Fifth Street
Nebo také “river”. Ve hrách kde se rozdává flop představuje poslední pátou kartu na stole, po které začíná poslední kolo sázek. Ve hrách typu stud představuje pátá karta třetí kolo sázek.
Five-card Draw
Pokerová hra, kde každý hráč dostane pět karet na ruku a může si jednu nebo více z nich jednou vyměnit. Vyhrává hráč s nejlepší kombinací.
Five-card Stud
Pokerová hra, kde hráči dostanou rozdáno pět karet, jednu z nich lícem dolů a jednu lícem vzhůru. Sázky jsou na 2., 3., 4., & 5. kartě.
Flat Call
Dorovnání sázek, aniž by jste zvyšovali.
Flop
Ve hře Holdʼem a Omaha je flop označení pro první tři společné karty na stole. Na flopu se zahajuje druhé kolo sázek.
Flop Games
Pokerové hry (Hold ʻem a Omaha), které se hrají za použití společných karet rozdávaných doprostřed stolu.
Floorman
Zaměstnanec kasína, který je odpovědný za pravidla a rozhoduje v případě sporů.
Flush
Pět karet stejné barvy.
Flush Draw
Situace, kdy má hráč čtyři karty stejné barvy a doufá, že mu přijde pátá aby vytvořil flush.
Fold
Zahození karet jako akce v kole sázek.
Forced Bet
Povinná sázka která v prvním kole sázek zahajuje pokerovou hru.
Four of a Kind
Čtyři karty stejné hodnoty (“quads”).
Fourth Street
Čtvrtá ulice, ve hrách kde se rozdává flop jde o čtvrtou společnou kartu na stole (známé rovněž pod názvem “turn”) a zahajuje třetí kolo sázek. Ve hrách typu stud jde o čtvrtou kartu rozdávanou každému hráči a druhé kolo sázek.
Full House
Jakékoliv tři karty stejné hodnoty plus dvě další karty stejné hodnoty (trojice a dvojice).

G

Gut Shot
Situace, kdy si lízáte či trefíte vnitřní kartu do postupky.

H

Hand
Nejlepší pokerová kombinace, kterou můžete aktuálně sestavit.
High-Card
Vysoká karta. O tom, kdo turnaj zahájí jako dealer rozhoduje náhodné tažení karet z balíčku. Nejvyšší karta označuje dealera (rozhoduje i pořadí barev – piky, srdce, káry a kříže).
High-Low
Split pot hry.
Hold ʻem
Známý také pod názvem Texas Hold ʻem, kde mají hráči dvě karty na ruce a pět společných karet na stole. Pravidla Hold ʻemu naleznete v naší sekci Pravidla pokeru.
Hole Cards
Karty rozdávané lícem dolů.
House
Kasíno nebo klub, který pořádá pokerovou hru.

I

Inside Straight
Vnitřní postupka – čtyři karty které potřebují jednu další v hodnotě mezi nejvyšší a nejnižší kartou pro sestavení kompletní postupky. Hráč, kterému se to podaří vytvořil inside straight.

J

Jackpot Poker
Forma pokeru v hernách nebo kasínech, kdy kasíno nabízí jackpot hráči, který prohrál s opravdu silnou kombinací (zpravidla Aces full nebo lepší).
Jacks-or- Better
Forma pokeru, kde hráč musí mít na ruce alespoň pár kluků, aby mohl zahájit kolo sázek.

K

Kansas City Lowball
Forma lowball pokeru, ve které je účelem sestavit co nejhorší pokerovou kombinaci. V tomto případě je to (2, 3, 4, 5, 7 různých barev). Známá též pod názvem Deuce to Seven.
Keep Them Honest
Pokud jako poslední hráč v kole sázek jen dorovnáte, aby jste zabránil ostatním v bluffování.
Key Card
Klíčová karta, která vám dává velkou šanci na výhru nebo doplňuje vaši kombinaci.
Key Hand
Klíčová hra večera či turnaje, která rozhodla o dalším směřování (ať už v dobrém nebo špatném smyslu slova).
Kicker
Nejvyšší nezpárovaná karta v ruce.
Kick It
Raise.
Kill Pot
Metoda jak zajistit více akce ve hře. Jedná se o povinnou sázku toho, kdo jako poslední vyhrál bank.
Knock
Check.
Kojak
Startovní kombinace K-J.

L

Ladies
Dvě dámy na ruce.
Late Position
Pozdní pozice – taková pozice u stolu, kdy můžete reagovat až po většině ostatních hráčů u stolu (obvykle se za pozdní pozici považují dvě místa vedle buttonu).
Lay Down Your Hand
Zahození karet.
Lead
Znamená vsadit jako první do banku.
Limit Poker
Hra s minimálními a maximálními možnými sázkami s předepsaným maximálním počtem navýšení.
Limper
Hráč který pouze dorovná blindy.
Limp In
Vstup do hry tak, že pouze dorovnáte velký blind místo aby jste zvýšili.
Live Blind
Situace kdy některý z hráčů vloží do hry třetí blind, tedy sázku naslepo ve výši dvojnásobku velkého blindu. Pak může zvýšit i když nezvyšoval žádný jiný hráč. Rovněž známo pod názvem “option”.
Live Card(s)
Živé karty – ve hrách typu stud se jedná o karty, které nejsou vidět a očekává se, že jsou ještě v balíčku karet.
Live Hand
Kombinace, která pořád může vyhrát hru.
Live One
Neznámý hráč který hraje hodně her.
Look
Dorovnání v posledním kole sázek, po kterém následuje showdown.
Loose
Hráč, který hraje hodně startovních kombinací.
Lowball
Forma pokeru, kdy nejhorší kombinace vyhrává bank.

M

Main Pot
Hlavní bank. Všechny ostatní sázky jsou odděleny (side pot) a hrají o ně jen zbývající hráči. Jedná se o situace, kdy je některý hráč all-in a ostatní chtějí ještě pokračovat ve hře.
Make
Zamíchat balíček karet.
Maniac
Velice agresivní hráč který hraje hodně startovních kombinací.
Middle Pair
Střední pár. Jedná se o situaci, kde vytvoříte pár s jednou z vaších karet na ruce a s jednou kartou na stole, která není ani nejvyšší ani nejnižší.
Middle Position
Střední pozice se nachází mezi brzkou a pozdní pozicí v kole sázek (zpravidla pátý, šestý a sedmý hráč nalevo od deal buttonu).
Muck
Zahození karet, aniž by jste je ukázali ostatním hráčům.
Minimum Buy-In
Minimální požadovaný vklad pro vstup do hry.
Monster
Velmi silná kombinace. V turnaji se může jednat i o hráče, který začíná rychle sbírat chipy.

N

No Limit
Hra, kde lze vsadit jakoukoli částku chcete (pokud ji máte v chipech u stolu) v kterémkoli kole sázek.
Nuts
Aktuálně nejlepší možná kombinace ve hře, která nemůže prohrát.

O

Odds
Pravděpodobnost, že se vám povede složit kombinaci oproti pravděpodobnosti, že se vám to nepodaří.
Offsuit
Karty různých barev.
Omaha
Varianta pokeru, kde každý hráč dostává čtyři karty lícem dolů a rozdává se pět společných karet. Pro vytvoření pokerové kombinace musíte použít dvě karty na ruce a tři karty na stole.
Open
Situace, kdy vsadíte jako první.
Open-ended Straight
Označení pro čtyři po sobě jdoucí karty, kde jedna dodatečná karta na obou stranách doplní kombinaci na postupku.
Open Card
Karta, která se rozdává lícem nahoru.
Open Pair
Pár na ruce, který je odkrytý (týká se her typu stud).
Option
Jedná se o sázku naslepo (jiné označení je live blind) před rozdáním karet. Pokud nikdo nezvýší, hráč má pořád možnost zvýšit sázky.
Out Button
Žeton označující hráče, který u stolu aktuálně nesedí, ale zůstává ve hře.

P

Paints
Face cards nebo také picture cards (jack, dáma a král).
Pair
Dvě karty o stejné hodnotě.
Pass
Fold.
Pay Off
Dorovnání poslední sázky v případě, že pochybujete o tom, že máte nejlepší kombinaci.
Picture Cards
Face cards (jack, dáma a král).
Play Back
Znovunavýšení sázky některého z hráčů.
Playing the Board
Ve flop hrách jde o situaci, kdy vaší nejlepší kombinací je pět karet rozdaných na stole.
Pocket
Karty na ruce/lícem dolů.
Pocket Rockets
Pár es na ruce.
Position
Pozice v relaci k dealerovi, která určuje vaše pořadí v kole sázek.
Post
Pokud vsadíte/vložíte chipy do banku (vždy musíte vsadit blindy).
Pot
Neboli bank, všechny peníze uprostřed stolu, o jejichž výhru hráči v dané hře usilují.
Pot Limit
Varianta hry, kdy je maximální povolená sázka rovná velikosti banku.
Prop
Zaměstnanec kasína, který pracuje jako volavka.
Push
Označení pro situaci, kdy dealer přisune chipy k vítěznému hráči. Také může jít o výměnu dealerů u stolu.
Put Down
Zahození karet.

Q

Quads
Čtyři karty stejné hodnoty.
Qualifier
Požadavek na nejnižší kombinaci v High-Low hrách, aby low kombinace mohla vyhrát bank.

R

Rack
Tácek se 100 pokerovými chipy srovnanými do pěti hromádek po dvaceti chipech každá.
Rail
Okraj pokerového stolu nebo také bariéra okolo místa, kde se hraje poker.
Railbird
Někdo kdo se potlouká po pokerové místnosti a sleduje akci, případně se do ní chce zapojit.
Raise
Navýšení předchozí sázky.
Rake
Chipy odebrané kasínem nebo pokerovou hernou jako poplatek za zprostředkování hry.
Rank
Hodnota karet/pokerových kombinací.
Rap
Poklepání na stůl, které znamená check.
Razz
Seven Card Stud hra, kde nejnižších pět karet vyhrává bank.
Re-buy
Fixně stanovená částka, za kterou se lze dokoupit do turnaje další množství chipů.
Re-raise
Znovunavýšení hráče, který již znovu navyšoval.
Ring Game
Živá hra o peníze (tedy nikoliv turnaj).
River
Poslední karta rozdávaná ve všech hrách. Ve variantách Hold’em a Omaha jde o pátou ulici (5th street). Ve hrách typu stud se jedná o sedmou ulici (7th street).
Round of Betting
Kolo sázek. Hráči mají možnosti bet, check nebo raise. Každé kolo sázek končí při dorovnání poslední hodnoty navýšení všemi hráči, kteří ještě zůstali ve hře.
Rounders
Hráči pro které je hraní pokeru živobytím. Rovněž název populárního filmu v hlavní roli s Mattem Damonem a Edem Nortonem.
Royal Flush
Ace high straight (A-K-Q-J-10) v jedné barvě. Nejlepší možná kombinace v pokeru.

S

Satellite
Mini turnaj ve kterém můžete vyhrát vstupenku do většího turnaje.
Scoop
Výhra celého banku (v Hi-Lo variantách pokeru).
Seating List
Čekací listina – seznam hráčů a pořadí, ve kterém se dostávají ke stolu při uvolnění místa.
Second Pair
Druhý nejvyšší pár ve flop hrách na stole.
Seven-card Stud
Populární pokerová varianta, ve které hráči dostávají tři karty lícem dolů a čtyři karty lícem nahoru. Cílem je jako vždy vytvořit co nejlepší pětikaretní kombinaci.
Seventh Street
Sedmá ulice a poslední kolo sázek ve hrách Seven Card Stud a Stud 8 or Better.
Shills
Shills je označení pro placené zaměstnance, kteří se snaží nastartovat a udržet pokerovou hru.
Showdown
Ukázání karet po skončení posledního kola sázek. Nejlepší pětikaretní kombinace bere celý bank.
Side Pot
Vedlejší bank, který se tvoří mezi zbylými hráči, pokud je již některý z hráčů all-in.
Sixth Street
Šestá ulice ve hře Seven-card Stud, kteru tvoří čtvrtá karta rozdávaná lícem nahoru (celkem šestá). Rovněž začíná čtvrté kolo sázek.
Solid
Označení pro solidního hráče, který hraje pouze silné kombinace a je celkově relativně dobrý.
Small Blind
Malý blind – povinná sázka naslepo, kterou vkládá hráč bezprostředně nalevo od dealera před rozdáním karet.
Speed Limit
Pár pětek na ruce.
Split
Remíza – rozdělení banku.
Stack
Sloupeček chipů.
Stay
Situace kdy hráč zůstává ve hře dorovnáním (call).
Steel Wheel
Pětikaretní postupka (A-2-3-4-5) stejné barvy.
Straddle
Straddle je sázka naslepo, obvykle ve velikosti dvojnásobku velkého blindu (hráč vkládající straddle může ještě v prvním kole sázek navýšit bank).
Straight
Postupka – pět po sobě jdoucích karet.
Straight Flush
Čistá postupka – pět po sobě jdoucích karet stejné barvy.
Structure
Struktura hry, kterou tvoří limity pro blinds/ante, sázky a navýšení.
Stud Games
Typ hry, kdy se všechny karty rozdávají hráčům, některé lícem dolů, jiné lícem nahoru.
Stuck
Hráč, který prohrává.

T

Texas Hold’em
Nebo také jenom Hold’em. Označení pro nejpopulárnější variantu v pokeru.
Third Street
Třetí ulice. Ve hře Seven Card Stud a Seven Card Stud 8 or Better jde o první kolo sázek, kdy mají hráči rozdány pouze prví tři karty.
Thirty Miles
Tři desítky.
Three of a Kind
Trojice – tři karty o stejné hodnotě (“trips”).
Tight
Hráč, který nehraje mnoho her. Tight hra nepřináší mnoho akce.
TOC
Tournament of Champions.
Top Pair
Ve hrách se společnými kartami (flopem) jde o situaci, kdy máte pár s jednou z karet na ruce a nejvyšší kartou vyloženou na stole.
Treys
Pár trojek.
Trips
Trojice.
Turn
Ve hrách s flopem jde o čtvrtou kartu, která indikuje třetí kolo sázek.
Two Pair
Pokerová kombinace obsahující dva různé páry.

U

Up Card
Karta, která se rozdává lícem vzhůru.

W

Walking Sticks
Pár sedmiček.
Wild Card
Karta, která má funkci žolíka (lze ji použít jako kartu jakékoliv hodnoty).
Worst Hand
Kombinace, která prohrává.
WSOP
World Series of Poker.