Před flopem – Poker pravidla před flopem

Před flopem vkládají dva hráči nalevo od dealera povinné sázky (blindy). Než tak učiní, nemůže začít rozdávání karet. Hráč bezprostředně nalevo od dealera se nazývá malý blind (small blind – SB), a po jeho levé ruce je potom velký blind (big blind – BB). Po každé odehrané hře se posouvají pozice dealera, malého a velkého blindu po směru hodinových ručiček (doleva) tak dlouho, dokud se hraje. Tak se všichni hráči postupně střídají na různých pozicích.

Aby mohla začít nová hra, musí nejprve hráči na malém a velkém blindu vložit do hry povinné sázky. Teprve potom se mohou začít rozdávat karty. Blindy jsou povinné a musí zůstat v banku. Pokud se chce jakýkoliv další hráč zapojit do hry, musí alespoň vyrovnat výši velkého blindu, tedy vložit příslušnou sumu do banku. Malý a velký blind se započítává do celkového počtu žetonů nutných pro další pokračování ve hře (například pokud žádný hráč nenavýší sázky, hráč na velkém blindu už nemusí do banku vkládat další žetony – na flop se může podívat zadarmo).

První fáze hry (kolo sázek) se nazývá před flopem.

Jakmile jsou vloženy povinné sázky velký a malý blind, dealer zamíchá balíček a rozdá každému hráči dvě karty lícem dolů. Rozdává se po jedné po směru hodinových ručiček.

První kartu tedy dostane malý blind a naopak dealer dostane poslední. Tyto dvě karty se nazývají ‚hole cards‘ nebo také ‚pocket cards‘. Jakmile jsou rozdány všechny karty, hráč nalevo od velkého blindu zahajuje první kolo sázek.

Každý hráč může během svého kola zvolit jednu ze tří akcí: ‚Call‘ (dorovnání současné hodnoty sázek), ‚raise‘ (navýšení – minimum je dvojnásobek současné hodnoty sázek), nebo ‚fold‘ (opuštění hry – hráč zahodí karty (stále lícem dolů) do středu stolu do odhazovacího balíčku (muck) – tyto karty v tomto ani dalším kole nevstupují do hry.

Minimální počet chipů vložených každým hráčem, co se rozhodne pokračovat ve hře, musí být nejméně ve výši velkého blindu. Hráči mohou ale navýšit (raise) – tj. vložit do banku více chipů, než je minimum. V případě navýšení je jeho velikost pro první kolo sázek novou minimální částkou pro pokračování ve hře a postupuje se obdobně jako v předchozím případě.

Kolo sázek pokračuje po směru hodinových ručiček. Malý blind může stejně jako ostatní hráči dorovnat aktuální velikost sázek (call), navýšit sázky (raise) nebo zahodit karty (fold). V případě zahození karet ale jeho malý blind zůstane v banku.

Velký blind má rovněž na výběr ze tří možností: raise, check nebo fold. Pokud žádný hráč před ním nenavýšil sázky, je oprávněn pokračovat ve hře. Check znamená, že hráč zůstává ve hře, aniž by musel vložit nějaké další chipy do banku. Pokud chce velký blind navýšit sázky, může. V tom případě kolo sázek pokračuje, dokud všichni ostatní hráči buď nedorovnají sázky, nebo nezahodí karty.

Podrobná pravidla pokeru pokračují dalším kolem sázek, které se nazývá flop.