Preflop – Preflop pokera noteikumi

Preflop sākumā diviem spēlētāji, kas atrodas pa kreisi no kāšu dalītāja, ir jāveic noteiktā likmes, kas zināmas arī kā „blinds” jeb sākuma likmes. Pirais spēlētājs, kurš atrodas uzreiz pa kreisi no kāršu dalītāja tiek dēvēts par mazās sākuma likmes licēju jeb „small blind” (SB), un spēlētājs pa kreisi no „small blind” tiek dēvēts par lielās sākuma likmes licēju jeb „big blind” (BB). Pēc katras spēles (t. i. pēc četriem raundiem un kāršu atklāšanas), SB un BB pozīcijas pavirzās par vienu cilvēku uz priekšu pēc pulksteņrādītāja virziena, tādējādi lai katram no spēlētājiem būtu iespēja pabūt visās pozīcijās.

Lai uzsāku jaunu spēli, pirms kāršu izdalīšanas, SB un BB veic pirmās nepieciešamās sākuma likmes. Patiesībā blinds ir piespiedu likmes un tām ir jāpaliek bankā. Citiem spēlētājiem ir jāliek vismaz minimālā likmes summa, ja viņi vēlas cīnīties par uzvaru spēlē. Summa, kuru ir likuši SB un BB, tiek uzskatīts kā viņiem sniegts kredīts līdz nākamajai izlīdzinošās likmes veikšanai vai tās celšanai. (Piemēram, ja neviens no spēlētājiem nepalielinās BB, tad šim spēlētājam ir tiesības pāriet uz nākamo flop raundu „bez maksas”).

Pirmais spēles posms tiek dēvēts par preflop.

Pēc tam, kad SB un BB ir veikuši likmes, kāršu dalītājs maisa kāršu kavu un katram spēlētājam iedala divas aizsegtas kārtis. Kārtis jādala pa vienai, pulksteņrādītāja virzienā, no kreisās puses uz labo.

SB saņem pirmo kārti un spēlētājs ar kāršu dalītāja pogu saņem pašu pēdējo kārti. Šīs kārtis tiek dēvētas par spēlētāju „aizsegtajām kārtīm” jeb „uz leju vērstajām kārtīm”. Tiklīdz visi spēlētāji ir saņēmuši savas aizsegtās kārtis, spēlētājs, kurš sēž blakus BB, uzsāk likmju likšanas raundu.

Katrs no spēlētājiem var vai nu veikt izlīdzinošo likmi (atbilst esošajam likmes apmēram), var palielināt likmi (derēt uz lielāku summa, kas ir vismaz divreiz lielāka par esošo likmi) vai arī var atmest kārtis (iziet no kombinācijas, noliekot uz leju vērstās kārtis galda vidū, lai pēc tam tās varētu ievietot atmesto kāršu kaudzītē jeb „muck”).

Minimālajai vai zemākajai likmju summai jābūt vienādai ar BB likto likmi. Spēlētāji var likt arī lielākas likmes, ko dēvē par „likmju celšanu”. Ja spēlētājs ceļ likmi, tad tā kļūs par šī raunda minimālo likmes summu.

Likmju likšana notiek pulksteņrādītāja virzienā. Kad pienāk SB pozīcijā esošā spēlētāja kārta, viņš var vai nu likt likmi, pievienojot papildu žetonus, lai tā būtu līdzvērtīga BB likmei, vai arī var atmest kārtis, šajā gadījumā viņš izstājas no spēles un viņa žetoni paliek bankā.

Pēdējā persona, kura veic darbības preflop posmā, ir BB. Šim spēlētājam ir iespēja vai nu celt likmi, vai arī atmest kārtis. Ja neviens no spēlētājiem nav palielinājis likmi šīraunda laikā, tad BB ir tiesīgs izspēlēt kombināciju. Atturoties no likmju likšanas BB spēlētājam nevajadzētu bankā ievietot papildu žetonus. Ja BB spēlētājs vēlas likmi palielināt, likmju likšanas raunds pie galda turpinātos līdz brīdim kamēr katrs no spēlētājiem būtu veicis likmi vai atmetis kārtis.

Turpini lasīt noteikumus par nākamo likmju likšanas raundu jeb flop.