Preflop Regels – De Preflop Poker Ronde en Haar Regels

De Preflop is de eerste inzetronde van het spel. Voordat een nieuwe hand begint en er gedeeld kan worden moeten de 2 spelers links van de dealer hun verplichte inzet plaatsen. De 1e speler links van de dealer zet de kleine blind (Small Blind of SB) in en de 2e speler links van de dealer zet de grote blind (Big Blind of BB) in. Na elke hand schuift de positie van de dealer, de SB en de BB één plaats naar links zodat elke speler de kans krijgt om vanuit deze posities te spelen. De blinds zijn een soort van geforceerde inzet om de actie te beginnen. De andere spelers moeten minimaal de inzet van de grote blind evenaren om hun hand te mogen spelen. Als ze besluiten om te verhogen moeten ze dat doen met een bedrag gelijk aan de grote blind (of meer in no limit poker). De spelers die de kleine en grote blind hebben geplaatst moeten tijdens de preflop geen grote blind meer betalen om hun hand te spelen.

Zodra de blinds zijn ingezet begint de dealer in wijzerzin te delen totdat iedere speler twee kaarten ontvangen heeft die enkel zij mogen zien. Deze kaarten worden de ‘hole cards’ of ‘pocket cards’ genoemd. De SB is dus de eerste speler die een kaart ontvangt, de laatste speler die een kaart ontvangt zit op de dealer button. Wanneer alle spelers hun kaarten ontvangen hebben, opent de speler links van de BB de eerste inzetronde, de preflop.

Deze speler (maar ook alle andere spelers) krijgt de mogelijkheid om te ‘folden’, te ‘callen’ of te ‘raisen’.

  • Fold: je geeft je hand op en legt je twee hole cards in het midden van de tafel. Je maakt je kaarten hierbij niet zichtbaar voor de andere spelers;
  • Call: je blijft in de hand door evenveel in te zetten als de grote blind;
  • Raise: de inzet verhogen. Het minimum of het laagste bedrag waarmee verhoogd kan worden moet gelijk zijn aan dat van de grote blind. Als een speler raist wordt het bedrag waarmee hij heeft verhoogd het nieuwe minimum voor deze inzetronde.

Het inzetten gebeurt in wijzerzin zodat elke speler aan de beurt komt. De grote blind is in deze inzetronde als laatste aan de beurt (maar vanaf de flop altijd als eerst). In het geval dat niemand de preflop heeft verhoogd kan de grote blind checken en de flop ‘gratis’ bekijken (ongeacht of die een goede hand heeft of niet) aangezien zijn blind al was betaald voor de kaarten werden gedeeld. Als deze speler besluit te verhogen dan gaat de preflop inzetronde door tot alle spelers gefold of ingezet hebben.

Lees meer over de volgende fase van een pokerhand, de flop.