Preflop – Pravidlá pre Preflop

Počas preflopu musia dvaja hráči usadení naľavo od dealera vložiť požadované stávky predtým, ako im dealer rozdá karty. Tieto stávky sa nazývajú “blindy“. Hráč hneď vedľa dealera je “malý blind“ (MB), hráč naľavo od MB je “veľký blind“ (VB). Po každej jednej hre sa pozícia dealera, MB a VB posúva o jedno miesto v smere hodinových ručičiek (t.j. doľava), aby si všetci hráči mohli zahrať z každej pozície.   

Pri začiatku novej hry musia MB a VB vložiť požadované množstvo chipov ešte predtým, ako sú rozdané karty. Tieto blindy sú vynútené stávky a musia zostať v banku. Ostatní hráči musia blindy dorovnať, ak chcú zostať v hre. Množstvo chipov, ktoré MB a VB vložili sa použije ako základ pre ich ďalšie dorovnávanie či zvyšovanie stávok (takže ak žiaden hráč nezvýši stávky, VB má v banku dosť chipov a môže hrať “zadarmo“).

Keď MB a VB vložia do banku požadované množstvo chipov, dealer pomieša a rozdá každému hráčovi dve karty lícom dole. Karty sú rozdávané po jednej v smere hodinových ručičiek, zľava doprava.

MB dostane kartu ako prvý a dealer dostane kartu ako posledný. Karty, ktoré majú hráči na ruke, sú nazývane “hole“ alebo “pocket“ karty. Keď dostanú všetci hráči svoje karty, hráč naľavo od VB začína kolo stávok.

Každý hráč môže po rade buď zahrať “call“ (dorovnať aktuálnu výšku stávky), “raise“ (zvýšiť stávku aspoň o dvojnásobok aktuálnej stávky), alebo “fold“ (zložiť karty a odstrčiť ich lícom dole do stredu stola, aby boli pridané do balíčka odhodených kariet známeho ako “muck“.)

Najnižšie množstvo chipov, ktoré môže byť použité ako stávka, je rovné VB. Hráči môžu vsadiť viac ako je toto minimum, čo sa volá zvýšenie stávky. Keď niektorý hráč zvýši stávku, množstvo o ktoré zvýšil sa bude považovať za nové minimum pre toto kolo stávok.

Vkladanie stávok pokračuje okolo celého stola v smere hodinových ručičiek. Keď sa dostane rad na MB hráča, tento hráč môže buď dorovnať stávku priložením ďalších chipov do banku, alebo zložiť karty a prísť tak o svoje chipy v banku.

Posledný hráč, ktorý je na rade počas preflopu, je VB. VB môže buď zvýšiť stávku, dorovnať stávku alebo zložiť karty. Pokiaľ žiaden hráč nezvyšoval stávku, VB má nárok na vstúpiť do hry bez toho, aby prikladal do banku ďalšie chipy. Ak si VB naopak praje zvýšiť stávky, toto kolo stávok bude ešte raz pokračovať okolo stola, pokiaľ všetci hráči nedorovnajú zvýšenie stávky alebo nezložia karty.

Pokračujte v čítaní pravidiel o ďalšom kole stávok, o flope.