Draw Poker – Five Card Draw Poker

Draw Poker is één van de oudste pokerspellen. Dit spel wordt al sinds jaar en dag aan keukentafels gespeeld en wanneer cowboys in een western film hun blufvaardigheden testen, zijn ze meestal Five Card Draw aan het spelen. Vanaf het moment dat Seven Card Stud, Omaha Poker en vooral Texas Hold'em de markt overnamen, werd Five Card Draw minder gespeeld en het is nog steeds moeilijk om Five-Card Draw te vinden in casino’s of om een Five Card Draw toernooi te vinden. Draw poker kan gespeeld worden met twee tot acht spelers (vijf spelers wordt gezien als het perfecte aantal).

Five Card Draw is de meest gespeelde variant. Het is de bedoeling om na één draw (trekking, het ruilen van de kaarten die de speler niet wil houden) met een zo hoog mogelijke hand van vijf kaarten op tafel te komen. Het spelverloop:

Voordat de kaarten verdeeld worden, wordt de pot gevormd door de inzetten (bets). De eerste speler links van de dealer moet de small blind inzetten. De tweede speler links van de dealer moet de big blind inzetten.  

Vervolgens krijgt elke speler vijf gesloten kaarten, die niemand anders kan zien, gedeeld. Er zijn geen gemeenschappelijke kaarten zoals bij Texas Hold’em.

De speler links van de grote blind is als eerste aan de beurt bij deze eerste inzetronde en heeft de keuze om te folden, te callen of te raisen. Dit geldt voor elke speler die daarna, met de klok mee, aan de beurt komt totdat alle spelers aan de beurt zijn geweest.

Na de eerste inzetronde bepaalt iedere speler of hij kaarten wil ruilen in een poging om zijn hand te verbeteren. Een speler kan ook geen enkele kaart ruilen, wat betekent dat ze tevreden zijn met hun oorspronkelijke vijf kaarten. Het gewenste aantal kaarten wordt weggelegd en vervangen door eenzelfde aantal kaarten die getrokken worden uit het deck. Als een speler vraagt wat de draw was, dan vraagt hij hoeveel kaarten er door de andere speler zijn ingeleverd voor andere kaarten.

Nadat alle spelers die nog in de hand zitten hun ‘draw’ hebben voltooid volgt er een tweede en laatste inzetronde.

De laatste fase is de showdown waarbij de spelers hun handen laten zien. De speler met de beste hand van vijf kaarten wint de pot. Indien meerdere spelers dezelfde beste hand hebben wordt de pot evenredig over hen verdeeld.

De beste Five Card Draw spelers zijn zij die goed zijn in het opmerken van tells. Omdat er weinig informatie is over wat de andere spelers hebben, is het van vitaal belang dat je focust op de acties van je tegenstanders aan tafel.

Er zijn vele variaties op Draw Poker, enkele voorbeelden:

  • California lowball: in deze variant wint de laagst mogelijk kaartencombinatie (Aas-tot-Vijf, ook wel the wheel, is de laagste en daarmee beste hand). Als een speler checkt met 7 hoog (of beter) na de eerste draw, verliest hij het recht om geld te winnen uit die pot. California lowball was erg populair tijdens de jaren ’70 in Californië waar het gespeeld werd in de Gardena card club.
  • Triple Draw lowball: in deze variant is het doel wederom om de laagste combinatie uit vijf kaarten te krijgen, Aas-tot-Vijf (of Twee-tot-Zeven). Het verschil is dat de spelers drie rondes kunnen trekken en extra kunnen inzetten en er geen 7 hoog-regel is die je hand waardeloos kan maken. Sinds het boek Super System II is uitgebracht waarin Daniel Negreanu een heel hoofdstuk wijdt aan Triple Draw Poker groeit deze vorm aan populariteit onder de poker professionals. Zoveel zelfs dat tijdens de WSOP van 2004 een Twee-tot-Zeven lowball evenement was opgenomen in de toernooiserie. Dit ging zelfs zo ver dat de $ 50.000 Buy-in Poker Player’s Championship Event van 2010 Triple Draw als één van de acht roterende spellen had opgenomen.
  • Badugi: Badugi is een vier kaart draw spel met de Aas-tot-Vijf lowball regels, maar met een twist (afgezien van het houden van slechts vier kaarten). Elke kaart die je hebt met dezelfde waarde of dezelfde suit (kleur) telt niet mee en de speler die de meeste kaarten heeft wint van handen met minder kaarten. Badugi wordt doorgaans triple draw gespeeld waardoor het spel extra explosief is. De hoogst mogelijke hand in Badugi poker is: schoppen Aas, klaver Twee, harten Drie en diamanten Vier (de beste combinatie van 4 kaarten).

Five Card Draw, Triple Draw en Badugi kunnen gespeeld worden op de grotere online pokerrooms voor play money of real money. Dus als je één van deze draw varianten wilt leren, kun je daar gratis oefenen.

Voor een leuk voorbeeld van Hollywood’s kijk op draw poker kun je naar deze videoclip van Mel Gibson in de film Maverick kijken:

{youtube, VyKoMWr7LOE}